Pszichológiai immunrendszer kérdőív

Ez a kérdőív 80 állítást tartalmaz, amelyek az emberek jellemző tulajdonságait és életfelfogását írják le. Kérjük, gondosan olvassa el az egyes állításokat és jelölje meg a csúszkával, hogy mennyire jellemzőek önre. Kérjük minden kérdésre válaszoljon, nincsenek helyes, vagy helytelen megoldások. Válaszoljon úgy, hogy az Önt legpontosabban jellemző képet tükrözzék válaszai. Együttműködését hálásan köszönjük!

1

Akik ismernek, optimistának tartanak.

2

Tapasztalataim szerint a siker a jó tervezés eredménye.

3

Akár a múltamat vizsgálom, akár a jövőmről elmélkedem, úgy érzem én értelemteli életet élek.

4

Nagyon örülök magamnak és annak, amit az életben elértem.

5

Úgy érzem, hogy egyre kevésbé vagyok hatékony.

6

Nem kedvelem különösebben az új és váratlan helyzeteket.

7

Nagyon jól "olvasok" mások gondolataiban és indítékaiban.

8

Találékonyabb vagyok másoknál.

9

Gyakran tudom, mit kellene tennem, de általában nincs meg bennem a képesség arra, hogy meg is tegyem.

10

Általában tudok találni olyasvalakit, aki segít megoldani a problémáimat, ha szükségem van rá.

11

Úgy gondolom, hogy vezetőerő vagyok abban, hogy másokkal együttműködve alakítsam, befolyásoljam és fejlesszem mindazt, ami velünk történik.

12

Gyakran megesik, hogy fizikailag jelen vagyok, de gondolataim máshol járnak.

13

Még ha egy munka nehéz is vagy problémákba ütközöm, akkor is tovább dolgozom, míg be nem fejezem.

14

Olyan ember vagyok, aki azonnal kimondja, ami az eszébe jut.

15

Gyakran vagyok ideges.

16

Elveszítem a nyugalmamat, ha valaki félbeszakít, mikor valami fontos dologra koncentrálok.

17

Meg vagyok győződve arról, hogy a körülöttem zajló dolgok többsége időben jóra fordul.

18

Biztos vagyok benne, hogy minden, ami velem történik, jobban függ tőlem, mint a sorstól vagy a szerencsétlen körülményektől.

19

Olyan érzésem van, hogy sok dolog, ami velem történik, az zavaros és nem is tudom, mért is mennek úgy a dolgok, ahogy mennek.

20

Erős az önbecsülésem, és vannak olyan értékeim, amiért érdemes harcolnom.

21

Azt gondolom, hogy életem különböző területein egyre sikeresebbé válok.

22

Nyitott vagyok az életem változásaira, úgy hiszem ezek új és érdekes lehetőséget adnak nekem.

23

Úgy tekintem magam, mint aki nagyon jól ítél meg másokat.

24

Még ha nyomás alatt állok is, nagyon jól tudok alternatív megoldásokat találni egy problémára.

25

Az az érzés, hogy amit el akartam érni, a legtöbb esetben sikerült is, adja az egyik legnagyobb erőt számomra, az élet nehézségeivel való küzdelemben.

26

Mikor olyan helyzetben voltam, hogy volt valami problémám, megtaláltam a megfelelő embert, aki segített.

27

Gyakran vannak olyan ötleteim, amelyekhez mások eredményesen tudnak kapcsolódni és továbbgondolkodásra készteti őket.

28

Gyakran veszem észre magamon, hogy saját világomban vagyok, távol attól, ami körülöttem történik.

29

Ha valamit elkezdek, be is fejezem.

30

Anélkül, hogy az indulat elragadna, tudok hallgatni érzéseimre.

31

Könnyen felidegesít, ha hibázom.

32

Könnyen válok türelmetlenné.

33

Még ha nehéz helyzetbe kerülök is, teljesen meg vagyok győződve róla, hogy végül minden jóra fordul.

34

Sohasem bízom abban, hogy a sors vagy a szerencse megoldja a problémámat.

35

Ha az életemet nézem, úgy látom, hogy az értelmes és következetesen alakul.

36

Függetlenül attól, hogy mások mit gondolnak rólam, én nagyon tisztelem magam azért, amit eddig elértem.

37

A múlt évben személyiségem egyáltalán nem úgy változott, ahogy szerettem volna.

38

A váratlan dolgokat az életemben úgy tekintem, mint izgalmas kihívást, és fenntartom a fejlődés lehetőségét.

39

Gyakran jók a megsejtéseim arról, hogy hogyan gondolkodnak és éreznek az emberek.

40

Mások szerint is jó problémamegoldó vagyok.

41

Sikeresen el tudom érni a magam elé tűzött célokat.

42

Ha segítségre van szükségem, nem esik nehezemre, hogy másoktól kérjek támogatást, még ha nem is ismerem jól őket, akkor is.

43

Ügyesen rá tudom venni az embereket arra, hogy új és eredeti ötletekkel álljanak elő.

44

Az utóbbi időben úgy érzem, nem tudok lépést tartani azzal, ami körülöttem zajlik.

45

Ha a dolgok nem a terv szerint mennek, hamar feladom.

46

Gyakran teszek meg dolgokat, amiket aztán megbánok.

47

Még apró problémák is szoktak aggasztani.

48

Ritkán vagyok ingerült.

49

Jó érzésekkel gondolok a jövőmre.

50

A sikereimet kemény munkámnak köszönhetem, nem a szerencsés körülményeknek.

51

Ritkán tapasztalom azt, hogy bármi is értelmet adna mindennapjaimnak.

52

Úgy látom magam, mint akinek komoly belső erőforrásai vannak ahhoz, hogy sikeres legyen.

53

Sok helyzet volt már, amikor kétségbe vontam, hogy mint ember fejlődni tudok.

54

Általában keresem az új kihívásokat.

55

Gyakran tudom, mit fognak mondani az emberek, még mielőtt megszólalnának.

56

Jó vagyok az olyan munkában, ahol új és eredeti ötletek kellenek.

57

Korábbi tapasztalataimból tudom, hogy a legtöbb dologban, amit csinálok, biztos vagyok.

58

Ismerőseim között sok olyan van, akire biztosan támaszkodhatok.

59

Csoporthelyzetben gyakran mondják az emberek, hogy serkentik őket a gondolataim.

60

Gyakran van olyan érzésem, hogy a világ csak úgy elmegy mellettem.

61

Ha a dolgok nem terv szerint mennek, könnyen elmegy a kedvem attól, hogy folytassam őket.

62

Jellemző rám az, hogy először beszélek, aztán gondolkodom.

63

Érzékeny vagyok a kritikára.

64

Ha eldöntöttem valamit és az nem úgy megy, ahogy szeretném, dühös leszek.

65

Olyan ember vagyok, aki nagyon derülátón tekint az életre.

66

A fontos dolgok többségét, amelyek velem történnek, előre látni és ellenőrizni tudom.

67

Úgy érzem, az életemből hiányoznak a világosan megfogalmazott célok.

68

Büszke vagyok magamra, mikor arra gondolok, milyen ember is lett belőlem.

69

Más emberek úgy tűnik változnak, magamról úgy érzem, körbe-körbe járok.

70

Még a váratlan helyzeteket is úgy veszem, hogy azok izgalmas kihívások számomra.

71

Gyakran fel tudom fedezni, milyen szerepet játszanak az emberek egy csoportban, még akkor is, ha ez előttük rejtve marad.

72

Szokatlanul nagy tehetségem van hozzá, hogy többféle megoldást találjak, ha kell, ha problémákkal találkozom.

73

Ha megoldást látok egy problémára, biztos vagyok benne, hogy meg tudom tenni, amit kell.

74

Nem haboznék, hogy különböző embereket hívjak fel tanácsért valamilyen személyes problémám megoldása érdekében.

75

Csoportban dolgozva gyakran fontosak a gondolataim.

76

Gyakran zavarnak a múlttal és jövővel kapcsolatos gondolatok.

77

Gyakran kezdtem új terv megvalósításához, még mielőtt a korábbit befejeztem volna.

78

Bárcsak ne volnék ilyen hirtelen természetű.

79

Könnyen lehangol, ha kellemetlen dolgokkal találkozom.

80

Én nem vagyok az az ember, aki könnyen elveszíti a nyugalmát.

Töltsd ki az adataid az oldal tetején!

Eredmény

Pozitív gondolkodás:

Kontroll érzés:

Koherencia érzés:

Öntisztelet:

Növekedés érzés:

Kihívás, rugalmasság:

Társas monitorozás:

Problémamegoldó képesség:

Énhatékonyság:

Társas monitorozás:

Szociális alkotóképesség:

Szinkronképesség:

Kitartás:

Imulzusgátlás:

Érzelmi kontroll:

Ingerlékenység: